Nákladní doprava

Nákladní doprava na trati je v posledních letech minimální. Ovšem až do nedávné minulosti nákladní doprava na trati byla velmi vysoká, hlavně do sklárenské vlečky ve Val. Meziříčí a do bývalého areálu rožnovské Tesly. Nyní se vozí převážně jen dřevo do Rožnova nebo na vlečku do pily v Hamrech. Mezi nedávné zajímavé náklady bývaly například sběry šatstva do vozů Gbgkks organizované Charitou. Více se dozvíte v jednotlivých vlečkách.

Na trati bylo celkem 8 vleček, z toho 4 vlečky jsou kompletně zlikvidované, jedna vlečka má zlikvidované připojení k trati a poslední jedna vlečka je sice v provozuschopném stavu, ovšem není dlouhodobě obsluhována. V současné době je pravidelně obsluhována pouze jedna vlečka do pily v Hamrech.

Nyní již velmi slabý provoz zajišťují lokomotivy řady 742 od ČDC (ČD Cargo). Pravidelné manipulační vlaky jezdí z neděle na pondělí, z úterka na středu a ze čtvrtka na pátek s odjezdem z Val. Meziříčí ve 22:09 hodin a s odjezdem z Rožnova ve 23:38 (Mn 81141 a Mn 81140). I když nákladní vlaky mají také svůj jízdní řád, odjezdy a příjezdy konkrétně na Rožnovce se odvíjí od obslužností dopraven a nákladišť (v případě nulové obslužnosti nejede vůbec).

Vysvětlivky k tabelárnímu jízdnímu řádu dle tabulky 1 k SJŘ:

Sloupec 1 – „Dopravny, stanoviště“

Sloupec 2 – „Zvláštní opatření“ (znak telefonu = ohlašovací povinnost nařízena)

Sloupec 2a – „kolej“ (u tratí provozovaných dle předpisu SŽDC D3 vyjadřují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3

Sloupec 3 – „pravidelná jízdní doba“ (jak dlouho vlak mezi dopravnami jede)

Sloupec 5 – „příjezd“ (čas pravidelného příjezdu)

Sloupec 6 – „pobyt“ (jak dlouho bude v dopravně vlak pobývat)

Sloupec 7 – „odjezd“ (čas pravidelného odjezdu)

Sloupec 8 – „stanovená rychlost vlaku v km/h / potřebná brzdící procenta vlaku“

Sloupec 10 – „stihne vlak číslo“

Zdroj: www.gvd.cz

Komentáře jsou uzavřeny.