Hrachovec

Zastávka Hrachovec se nachází ve vlkm 3,254 u obce Krhová v místní části Hrádky. I když se městská část Val. Meziříčí Hrachovec nachází okolo kilometru od zastávky, díky lepší dostupnosti jí obyvatelé Hrachovce využívají. Frekvence cestujících je malá. Zastávka je v současnosti nejhůře vybavenou zastávkou na trati. Pro cestující je dostupný pouze jízdní řád a bariérové nástupiště. V zastávce se nachází nádražní budova z větší části zabydlená. V té menší části se nachází neudržovaná bývalá čekárna s pokladnou. Do čekárny se nyní dá překvapivě dostat, ale asi byste v ní na vlak nečekali. Smradlavý prostor plný pavučin a poházených válců na jízdní řády vás odpudí raději ven. U zastávky se nachází výhybka č. 1 do vlečky bývalých cihelen a zrušené kolejové napojení z opačné strany tratě (mezi listopadem a prosincem roku 2014), která je sice plně provozuschopná, ale v posledních letech je nevyužívaná a zanedbávaná.

V budoucnu se na zastávce plánuje doplnění informačního systému pro cestující.

V jízdním řádu 2020 / 2021 vlaky 13207 a 3918 touto zastávkou projíždí.

—————————————–

V září tohoto roku začala rekonstrukce této zastávky. Nejzanedbanější zastávka na trati je sice stále ve stádiu rekonstrukce, ovšem již dnes cestující mohou využít zmíněný plechový přístřešek a polovinu nástupiště, kde je dočasně vytvořená již zvýšená zpevněná plocha pro odbavení cestujících. Ti museli od začátku měsíce do konce do 14. září využívat buďto ze začátku NAD, která byla zavedená po celé trati a poté náhradní dopravou pomocí dodávek, které cestující dovezla a přivezla do Hrachovce ze Zašové nebo z Krhové. Po výluce celé tratě vlaky zastávkou projížděly. Dokumentační fotografie z rekonstrukce:

Komentáře jsou uzavřeny.