Hrachovec

Zastávka Hrachovec se nachází ve vlkm 3,254 u obce Krhová v místní části Hrádky. I když se městská část Val. Meziříčí Hrachovec nachází okolo kilometru od zastávky, díky lepší dostupnosti jí obyvatelé Hrachovce využívají. Frekvence cestujících je malá. Zastávka je v součastnosti nejhůže vybavenou zastávkou na trati. Pro cestující je dostupný pouze jízdní řád a bariérové nástupiště. V zastávce se nachází nádražní budova z větší části zabydlená. V té menší části se nachází neudržovaná bývalá čekárna s pokladnou. Do čekárny se nyní dá překvapivě dostat, ale asi byste v ní na vlak nečekali. Smradlavý prostor plný pavučin a poházených válců na jízdní řády vás odpudí raději ven. U zastávky se nachází výhybka č. 1 do vlečky bývalých cihelen, která je sice plně provozuchopná, ale v posledních letech je nevyužívaná a zanedbávaná.

V listopadu až prosinci roku 2014 byla s rekonstrukcí přejezdů na trati zrušená tehdejší výhybka č.1 a manipulační kolej k býv. cihelně byla opravená.

—————————————–

V září tohoto roku začala rekonstrukce této zastávky. Nejzanedbanější zastávka na trati je sice stále ve stádiu rekonstrukce, ovšem již dnes cestující mohou využít zmíněný plechový přístřešek a polovinu nástupiště, kde je dočasně vytvořená již zvýšená zpevněná plocha pro odbavení cestujících. Ti museli od začátku měsíce do konce do 14. září využívat buďto ze začátku NAD, která byla zavedená po celé trati a poté náhradní dopravou pomocí dodávek, které cestující dovezla a přivezla do Hrachovce ze Zašové nebo z Krhové. Po výluce celé tratě vlaky zastávkou projížděly. Dokumentační fotografie z rekonstrukce:

Komentáře jsou uzavřeny.