Zašová

Nákladiště zastávka Zašová se nachází ve vlkm 6,198 se nachází ve stejnojmenné obci u silnice 1/35. Výhodou je dobrá dostupnost zastávky s dobrou frekvencí cestujících. U zastávky se nachází výhybka č.1 vedoucí na kolej sloužící jako nákladiště (je občas využívaná především pro odvoz dřeva). Cestující v současné době mohou využít přístřešek z prefabrikovaných dílů a bariérové nástupiště.

V minulosti mohli cestující do roku 2004 využívat vytápěnou čekárnu s vnitrostátní pokladnou v již zbourané staniční budově.

V blízké budoucnosti dojde v rámci zefektivnění silnice 1/35 k přeložce dráhy s vybudováním zcela nového bezbariérového nástupiště s prefabrikovaným přístřeškem a dálkově hlásícím informačním systémem. Zároveň dojde k odstranění manipulační koleje a se znovuobnovením koleje (i přes využívání nákladiště) již SŽDC nepočítá.

Komentáře jsou uzavřeny.