Bývalý přejezd ve Stříteži

Tento již zrušený přejezd ležel v dopravně Střítež nad Bečvou. Spojoval zuberskou cestu se silnicí 1/35 a byl zrušen s rekonstrukcí dopravny v roce 2009.

Na prvním obrázku lze ještě vidět pozůstatek asfaltové cesty k přejezdu, na zbylých dvou zle vidět dnešní stav, kdy při rekonstrukci zařízení pro cestující byla asfaltová cesta odstraněna.

Komentáře jsou uzavřeny.