Ve Valašském Meziříčí

Zde budu popisovat celkem 6 přejezdů, které se nacházejí na území města Valašské Meziříčí. Budu začínat s měrem od Rožnova.

První přejezd s evid. číslem P7412 se nachází u silnice 1/35 směrem do obce Krhová. K přejezdu vedou tři cesty – první od silnice I/35, druhý od obce Krhová a třetí od přilehlých bytovek. Přejezd je vybaven releovým PZS s výstražníky typu AŽD 97 (do srpna roku 2017 AŽD 71).

V roce 2015 bylo v rámci projektu výstavby nových PZS zmodernizován i tento přejezd, výstražníky jsou vybaveny pozitivním světlem a s elektronickým zvonkem II. generace.

2 vlečkové přejezdy s ev. číslem P10839 a P10840 leží na vlečce do býv. Shottu a mají platné evidenční čísla přejezdů. Přejezdy jsou vybaveny releovým PZS s výstražníky typu AŽD 71 ve čtyřech kusech v ulici Rožnovská a ve dvou kusech u vjezdu do závodu. Jeden výstražník v ulici Rožnovská je již sražen autem a nebyl nahrazen, jelikož na vlečce se již žádný provoz neuskutečňuje, navíc samotný přejezd má zaasvaltované žlábky, tudíž je vlečka nesjízdná.

Fotografie jsou ve stránce Vlečky/Do Shottu v Krhové z důvodu, že vlečka s přejezdy jsou součástí jednoho celku.

Přejezd s ev. číslem P7410 se nachází v ulici Na Potůčkách. Tento přejezd byl díky rozhledovým podmínkám pro řidiče i strojvedoucí velice nebezpečný, proto v roce 2015 byl v rámci výstavby nových PZS celkově zmodernizován a vybaven releovým PZS s výstražníky typu AŽD 97 se závorami.

Video z přejezdu: http://youtu.be/bP853hTc_wA

Další přejezd s ev. číslem P7409 se nachází u ulice U Střelnice. Je vybaven pouze výstražnými kříží a značkou stůj, dej přednost v jízdě. V roce 2015 byl v rámci rekonstrukcí přejezdů vybaven gumovým přechodem. Slouží pouze pro pěší a pro zaměstnance SŽDC k příjezdu k releové budce na sousedním přejezdu, který je vybaven releovým PZS s výstražníky typu AŽD 97 a leží na trati 323 ve směru na Ostravu.

Poslední přejezd na trati s ev. číslem P7329 stojí u známého mlékárenského závodu Mlékárna Valašské Meziříčí. Před výstavbou obchvatu přejezd sloužil i pro silniční provoz, nyní slouží jen jako přechod pro chodce. Je vybaven releovým PZS s výstražníky typu AŽD 71 s elektronickým zvonkem I. generace.

Komentáře jsou uzavřeny.